Kursanmälan
Namn Startdatum anmälan Slutdatum anmälan # platser kvar # tillgängliga platser
HANDLEDAR 2019.06.15 (LÖR)08:30 - 12:20 ( 350 KR ) 2019-03-20 2021-06-15 32 32
RISKETTAN 2019.04.30 ( 17:00-20:00 (550 KR ) 2019-02-20 2019-04-30 14 16
HANDLEDAR 2019.05.18(LÖR)08:30 - 11:30 ( 350 KR ) 2019-03-07 2019-05-18 31 32
RISKETTAN 2019.05.14 ( 17:00-20:00 (550 KR ) 2019-03-15 2019-05-14 13 16
RISKETTAN 2019.05.28 ( 17:00-20:00 (550 KR ) 2019-04-10 2019-05-28 16 16